Klumme

Den åbne stalddør er en del af den innovation, der skaber et bæredygtigt landbrug

POLITISK KLUMME: Vi skal levere på både klima, natur, biodiversitet, vandmiljø, drikkevand, dyrevelfærd og fødevarer uden pesticidrester, og med alle de samtidige krav kan klimaudfordringen i husdyrproduktionen ikke bare besvares med yderligere intensivering.

06-05-2021 3 minutter Klumme,   Politik,   Klima,   Bæredygtighed

Offentlige køkkener skal være ambassadører for den grønne omstilling

KLUMME: De offentlige køkkener serverer hver dag omkring 800.000 måltider. Det ikke bare forpligter til at bidrage positivt til den grønne omstilling, det er også en fantastisk mulighed for at inspirere danskerne med smagfulde grønne måltidsoplevelser.

04-05-2021 4 minutter Klumme,   Professionelle køkkener,   Politik

Regeringens landbrugsudspil - godt eller skidt?

POLITISK KLUMME: Der er mange gode elementer i regeringens landbrugsudspil - alligevel kan Økologisk Landsforening finde hår i suppen, fordi regeringen holder hånden under et husdyrtungt landbrug.

29-04-2021 3 minutter Klumme,   Politik

Økologisk Landsforenings vision for danske lavbundsjorder – en trussel mod landmændenes økonomi?

POLITISK KLUMME: Økologisk Landsforening er ikke i gang med at undergrave nogen medlemmers økonomi. Ingen landmænd skal lades i stikken, fordi politikere og grønne organisationer har fået øje på lavbundsjorderne.

10-03-2021 4 minutter Klumme,   Politik,   Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening tager livtag med landbrugsstøttesystemet

KLUMME: Hvis økologi skal tage det næste spring, så skal rammebetingelserne pege frem mod et bæredygtigt landbrugssystem, hvor alle omkostningerne for vores fælles ressourcer afspejles i produktionspriserne.

24-02-2021 4 minutter Klumme,   Politik

Jo mere effektivt - desto mere forbruger vi

KLUMME: For hver eneste komplekse og krævende bæredygtighedsudfordring, verden står overfor, findes der en løsning, som er simpel og let forståelig – og forkert!

18-02-2021 3 minutter Klumme,   Bæredygtighed,   Forbrug

Økologi er udfordret af, at landbrugets rammer er skabt af og til det konventionelle landbrug

POLITISK KLUMME: Økologi er en vigtig del af løsningen på et bæredygtigt fødevaresystem, men det må ikke underkendes, hvor stor en hæmsko det er, at den skal vokse sig ud af nogle rammer, der er skabt af og til det konventionelle landbrug.

22-01-2021 6 minutter Klumme,   Politik

ØL får lynende travlt: Over 40 initiativer skal sikre mere økologi

KLUMME: Økologisk Landsforenings folkevalgte har vedtaget over 40 initiativer, som foreningen skal arbejde på at få gennemført politisk. Bl.a. et udspil til en ændret landbrugsstøtteordning og sikring af regnskov.

19-01-2021 4 minutter Klumme,   Politik,   Økologisk Landsforening

Økologerne har en vision for fremtidens landbrug: Vi skal en ny vej

KLUMME: Et bæredygtigt landbrugs- og fødevaresystem skal rumme plads til natur, vi skal producere mad nok til alle, dyr skal betragtes og håndteres som levende og sansende væsner, og der skal være et lavt medicinbehov i husdyrbruget.

16-12-2020 4 minutter Klumme,   Politik,   Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening kræver ændrede regler for slagtepræmie

KLUMME: Det er ikke rart at erkende det, men med fødevareministerens nye udmelding må vi konstatere, at han har vendt det døve øre til Økologisk Landsforening.

13-10-2020 4 minutter Klumme,   Politik,   Kødproduktion,   Tilskud

Forrige Side 2 af 3 Næste